Тип размещения
все
Корзина (10 ofert)
Dom Wczasowy Jaś, Szklarska Poręba, ul. Piastowska 27
от 40 zł за 1 человека Спросите о свободных местах
Корзина
Добавить в корзину
База Отдыха:Dom Wczasowy Jaś
Адрес:Szklarska Poręba, ul. Piastowska 27
Количество мест:30 комнат
Действующий объект:przez cały rok
Активный отдых:Narciarstwo, Narciarstwo biegowe, Snowboard, Trekking, Nordic walking, Wędrówki piesze, Trasy rowerowe
Dom Wczasowy Jaś
 • PL
 • EN
 • DE
 • RU
Dom Wczasowy "Jaś" zlokalizowany jest w malowniczej, spokojnej i najstarszej dzielnicy miasta - Szklarskiej Porębie Dolnej przy węźle karkonoskich szlaków turystycznych. Obiekt składa się z dwóch budynków położonych na przeciw siebie (łącznie ok. 80 miejsc noclegowych), w których do Państwa dyspozycji pozostaje:

• Elegancka jadalnia
• Sala kominkowa ze sprzętem grającym
• Stół do ping-ponga, piłkarzyki i dart
• Sala zabaw dla maluchów z grami planszowymi i edukacyjnymi
• Boisko do siatkówki (sprzęt sportowy na wyposażeniu ośrodka)
• Boisko do piłki nożnej
• Plac zabaw dla dzieci - huśtawki, zjeżdżalnia i piaskownica z zabawkami a także trampolina!
• Miejsce na grilla i duże ognisko
• Duży, ogrodzony, bezpłatny parking (m.in. miejsce na autokar)
• Recepcja - mapy, przewodniki, ulotki oraz wszelka informacja o regionie i atrakcjach turystycznych!
• PUB "SKARBIEC WALOŃSKI" - miejsce o niesamowitym klimacie XVIII-wiecznych piwnic i dekoracji solnych. W barze znajduje się TV LCD 42" i ma zasięg internet WI-FI. Serwujemy kawę i herbatę "z prądem", grzane wino "po walońsku", drinki a także piwa regionalne i doskonałe piwa czeskie!

Dodatkowe zniżki i bonusy dla Państwa podczas pobytu w naszym Ośrodku:

• Zniżka na bilety wstępu do Aqaparku "Termy Cieplickie" - 10%
• Zniżka na bilety do „Western City” - 10%
• Zniżka na bilety do „Dinoparku” - 15%
• Zniżka na bilety do Groty Solnej "Żupa" - 20%
• Zniżka na bilety do Huty Kryształu "Julia" - 20 %
• TYLKO U NAS możliwość skorzystania z relaksacyjnego masażu hawajskiego "PELOHA" lub "LOMI LOMI NUI" z 10% rabatem! (konieczna wcześniejsza rezerwacja)

Pokoje:
Wszystkie pokoje z łazienkami z pełnym węzłem sanitarnym (tj. umywalka, toaleta i prysznic), na wyposażeniu pokoju znajduje się czajnik elektryczny oraz szklanki, na korytarzu lodówka i talerze, sztućce. Oferujemy Państwu pokoje 2, 3 oraz 4 osobowe.
Na terenie całego Ośrodka dostępny jest bezpłatny Internet Wi-Fi.

Przydział pokoi zależy od struktury miejsc w danym budynku oraz dostępności pokoi na dzień rezerwacji.

Wyżywienie:
• Jadalnia na miejscu – wydajemy dwa lub trzy posiłki dziennie.
• Nasze posiłki są smaczne oraz obfite - będziesz pozytywnie zaskoczony!
• Przygotowujemy tylko tyle posiłków, ile jest zamówionych- gwarancja świeżości.
• Posiłki wydawane są w 2 godzinnych przedziałach czasowych – nasze elastyczne podejście sprawia, że planujesz swój dzień, jak chcesz!
• Wiele wyrobów m.in. kompoty, pasztety, pierogi, oraz ciasta - są domowej roboty, nasz Szef Kuchni gwarantuje doskonały smak :-)
• Uwzględniamy życzenia i potrzeby osób na diecie i wegetarian!

• Śniadanie
Wydawane jest w formie szwedzkiego stołu – wędliny, sery żółte i białe, warzywa, dżemy, sałatki, mleko i płatki, pasty, pasztety, oraz co najmniej 2 lub 3 dnia na ciepło do wyboru. Potrawy są uzupełniane cały czas!

• Obiadokolacja
To pełny dwudaniowy obiad w godzinach popołudniowo-wieczornych, tj. zupa + drugie danie (tradycyjne), napój.

Okolica:
• Świetna lokalizacja dla osób szukających ciszy i spokoju, spacerowiczów – przy szlakach turystycznych (m.in.: Magiczny Szlak Ducha Gór, dwie malownicze pętle Szlaku Walońskiego).
• Najstarsza dzielnica miasta – Szklarska Poręba Dolna, to miejsce najsilniej związane z historią tutejszego osadnictwa, bogate w atrakcje turystyczne.
• W pobliżu nootwarty Tygiel Waloński, Lipa Sądowa, Złoty Widok, Chybotek, Muzeum V. Hoffmana, Zbójeckie Skały, sztolnie, Zakręt Śmierci, Muzeum Ziemi, Czerwona Jama, Muzeum Energetyki, Chata Walońska ze szlifiernią kamieni szlachetnych, mennicą i płuczkami, Orla Skała z kaplicą walońską, Leśna Huta czy Wodospad Szklarki (20 minut!,) Park Dinozaurów z kinem 5D oraz Wioska Indiańska.
• D.W. Jaś współpracuje z pobliską mikroklimatyczną jaskinią solną, gdzie nasi goście posiadają 20% upust na usługi (leczenie nerwic, astmy, alergii, relaks, koloroterapia, itp.)
• W pobliżu trasy rowerowe!
• Najbliższy basen (kompleks z saunami i biczami wodnymi, solarium, jaccuzi) i SPA w hotelu „Las”- 15 minut spacerem
• Boisko miejskie "Orlik" i miejski plac zabaw - 10 minut
• Pomagamy w organizacji jednodniowych wycieczek zagranicznych – Praga, Skalne Miasto, Drezno, Liberec Aquapark, Czeski Raj i po okolicy (Książ – Krzeszów, Śnieżka, Karpacz) itp.
• Bus Roko - przystanek vis a vis Ośrodka
• Odległość od PKS – 2 przystanki 5 i 10 min spacerem
• PKP i Kolej Izerska - ok. 15 min spacerem.
• Szlaki turystyczne - przy obiekcie (m.in. Szlak Waloński, Magiczny Szlak Ducha Gór)
• DINO PARK 2KM
• Wspinaczka: 3 km
• Konie: 4 km
• Gabinet kosmetyczny: 5 minut
• Lecznicza jaskinia solna: 20 minut
• PKS: 10 min
• PKP: 15 min
• Sklepy ogólnospożywcze: 7 minut
• Kościół: 7 minut

Zapraszamy: wczasowiczów, grupy szkolne, zielone i białe szkoły, grupy zorganizowane osób dorosłych, rajdy, kolonie letnie, zimowiska, obozy młodzieżowe i wszystkich miłośników gór :-)

Pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy! :-)

Załoga Domu Wczasowego "Jaś"
Это описание была автоматически переведена на язык польский машины[?]Ten opis został automatycznie przetłumaczony maszynowo z języka polskiego, aby przybliżyć pełną ofertę tego obiektu noclegowego. Ze względu na ograniczenia tłumaczenia maszynowego, treść tłumaczenia może odbiegać od treści oryginału. Mamy nadzieję, że pomoże to w wyborze noclegu w naszym serwisie.Zobacz oryginalny opis
Guest House "Jas" is situated in a picturesque quiet and the oldest part of the city - Szklarska Poręba Lower at node karkonoskich tourist routes. The object consists of two buildings located on each other (including approx. 80 beds), which offers:

• elegant dining room
• drawing room with equipment play
• ping-pong table, sightseeing and dart
• games room for the little ones with games planszowymi and educational
• Volleyball (sports equipment fitted to the load center)
• football pitch
• playground for children - swings, chutes and sandpit with toys and trampoline!
• Place the grill and large focal spot
• a big fenced and free parking (including space for coach)
• Desk - maps, guides, flyers and any information about the region and tourist attractions!
• Pizzeria - pub "ROYAL WALOŃSKI" - Place of incredible climate eighteenth-century cellars and decoration of salts. In the bar 2 free internet connection. Hot dishes (pizza from the oven, really home pierogi in different flavors, baked quarter, etc.), 00-11, alcohols world beer regional unpasteurised beer from small breweries and Czech beers!Additional Discounts and bonuses for during your stay in our Center:

• discount on tickets to "Aqaparku Termy Cieplickie" - 10%
• discount on tickets to "Western City" - 10%
• discount on tickets to "Dinoparku" - 15%
• discount on tickets to the Salt Inserts "Żupa" - 20%
• discount on tickets to the steelworks Crystal "Julia" - 20 %
• ONLY WITH US the possibility to take advantage of the relaxation massage Hawaiian "PELOHA" or "LOMI LOMI NUI" of 10% discount! (Necessary advance)

Rooms:
All rooms with private bathroom with full sanitary facilities (i.e. sink, toilet and shower), equipped room is kettle and glasses in the corridor and refrigerator plates and cutlery. We offer rooms for 2, 3 and 4.
The entire site is available free Wifi Internet.

The allocation of rooms depends on the structure of the building and the availability of rooms on the day of booking.

Meal Plan:
• dining room on the spot - use two or three meals per day.
• our meals are tasty and rich - you will be surprised by the positive!
• We only enough meals, if ordered- guarantee freshness.
• Meals are issued in 2 h intervals - Our flexible approach means that you plan to your day as you want it!
• Many products including compotes, pies, pierogi and dough - are home-made, our Chef ensures excellent taste :-)
• We consider the wishes and needs of people on a diet and vegetarians!

• Breakfast
is given in the form of buffet - cured meats, cheese yellow and white, vegetables, jams, salads, milk and flakes, pastes, pies, and at least 2 or 3 of the heat to the selection. Meals are complemented by all the time!

• Dinner
is a full 2-course dinner in hours popołudniowo-evening, i.e. soup + second dish (traditional), drink.

Location:
• a great location for people looking for peace and quiet, Walkers - with touristic trail (including: Magical Trail Spirit Mountains, two picturesque loops of Walloon).
• The oldest district of the city - Szklarska Poreba lower, the strongest associated with the history of the highlights of settlement, rich in tourist attractions.
• near the crucible nootwarty Waloński, lime, judicial, Golden View, Chybotek, Museum V. Hoffman, Highway Rocks, sztolnie, bend the death, Museum of the Earth, Red Jama, Museum of energy, Chata Walloon szlifiernią with precious stones, shall define and płuczkami, Orla Rock with chapel walloon, Forest Huta whether Szklarka waterfall (20 minutes!), Park Dinosaurs with cinema 5D and Native American Village.
• D.V. The Jas works with a nearby mikroklimatyczną salt cave where our guests have 20% discount on services (treatment of neuroses, asthma, allergies, relaxation, koloroterapia, etc.)
• near the cycle route!
• Nearest swimming pool complex with saunas and a splash of water, Solarium, Jacuzzi baths and spa in the hotel "forest"- 15 minutes walk
• Pitch urban "Orlik and urban playground - 10 minutes
• We Help in the organization of the one-day trips abroad - Prague, Rock City, Dresden, Liberec Pool, Czech Paradise and around the area (Ksiaz - Krzeszów, Snow, Karpacz) etc.
• Bus Roko - tram vis a vis Center
• distance away from the bus station - 2 stops 5 and 10 min walk
• STATION AND RAIL Izerska - approximately 15 minutes walk.
• tourist routes - on site (including Trail Waloński, magical Trail Spirit Mountains)
• DINO PARK 2km
• Climbing: 3 km
• horses: 4 km
• Beauty Parlor: 5 minutes
• Therapeutic salt cave: 20 minutes
• Bus Station: 10 min
• STATION: 15 min
• Grocery: 7 minutes
• Church: 7 minutes

Welcome: holiday-makers, school groups, green and white school, organized groups of adults, rallies, summer colonies, zimowiska, youth camps and all lovers of mountains :-)

Kind Regards warmly and welcome! :-)

The flight crew Home Holiday Resort "Jas"
Это описание была автоматически переведена на язык польский машины[?]Ten opis został automatycznie przetłumaczony maszynowo z języka polskiego, aby przybliżyć pełną ofertę tego obiektu noclegowego. Ze względu na ograniczenia tłumaczenia maszynowego, treść tłumaczenia może odbiegać od treści oryginału. Mamy nadzieję, że pomoże to w wyborze noclegu w naszym serwisie.Zobacz oryginalny opis
Ferienhaus "Hansel" liegt in einer malerischen, ruhigen und der Altstadt gelegen - Lower Szklarska Poreba am Knoten Riesen Wanderwege. Das Anwesen besteht aus zwei Gebäuden, die einander direkt gegen (insgesamt ca. 80 Betten.), Wo Ihnen zur Verfügung: • Elegantes Esszimmer • Kaminzimmer mit Stereoanlage • Tischtennis, Tischfußball und Darts • Spielzimmer für Kinder mit Brettspielen und Bildungs ​​• Volleyball (Sportgeräte geliefert Ort) • Fußballplatz • Kinderspielplatz - Schaukel, Rutsche und Sandkasten mit Spielzeug und einem Trampolin! • Stellen Sie auf dem Grill und ein großer Kamin • Große, eingezäunt, kostenlose Parkplätze (einschließlich einem Platz auf dem Bus) • Empfang - Karten, Reiseführer, Broschüren und alle Informationen über die Region und Touristenattraktionen! • Pizzeria - PUB "Skarbiec Wallonisch" - ein Ort mit einer erstaunlichen Atmosphäre des achtzehnten Jahrhunderts Keller und Dekoration von Salz. Die Bar 2 kostenlose Internet-Verbindungen. Warme Speisen (Pizza aus dem Ofen, wirklich hausgemachte Knödel in einer Vielzahl von Aromen, gebackene Kartoffeln, etc.), Snacks, Spirituosen der Welt, Bier aus der Region und nicht pasteurisierte Bier aus kleinen Brauereien und Bier Tschechische!Zusätzliche Rabatte und Boni für Sie während Ihres Aufenthaltes in unserem Center: • Rabatt auf Tickets für Aqaparku "Thermal Teplice" - 10% • Rabatt auf Tickets für "Western City" - 10% • Rabatt auf Tickets für "Dinopark" - 15% • Rabatt auf die Eintrittskarten für die Salzhöhle "Župa" - • 20% Rabatt auf Tickets für Crystal Huta "Julia" - 20% • Nur bei uns den Vorteil der Entspannung Hawaiianische Massage "Peloha" oder "Lomi Lomi Nui" mit 10% Rabatt nehmen! (Anmeldung erforderlich) Zimmer: Alle Zimmer mit eigenem Bad mit Bad (zB Waschbecken, Toilette und Dusche.), Ausgestattete Zimmer verfügt über einen elektrischen Wasserkocher und Gläser, im Flur Kühlschrank und Geschirr und Besteck. Wir bieten Ihnen Zimmer für 2, 3 und 4 Personen. Im gesamten Zentrum bietet kostenfreies WLAN. Die Aufteilung der Räume hängt von der Struktur eines Gebäudes und der Verfügbarkeit des Zimmers am Tag der Buchung. Gastronomie: • Restaurants vor Ort - wir verbringen zwei oder drei Mahlzeiten pro Tag. • Unsere Speisen sind schmackhaft und reichlich - Sie werden angenehm überrascht sein! • Nur so viel Nahrung wie zamówionych- garantieren Frische ist. • Die Mahlzeiten werden in 2-Stunden-Takt - unsere flexiblen Ansatz, den Sie planen Sie Ihren Tag macht, wie Sie wollen! • Viele Produkte, einschließlich Kompott, Kuchen, Knödel und Kuchen - sind selbst gemacht, unser Chef bietet einen ausgezeichneten Geschmack :-) • Wir berücksichtigen die Wünsche und Bedürfnisse der Menschen auf eine Diät und Vegetarier! • Ausgestellt Frühstücksbuffet - Fleisch, Käse und weiß, Gemüse, Marmelade, Salat, Milch und Getreide, Zahnpasta, Pasteten, und mindestens 2 oder 3 Tage in der Hitze Ihrer Wahl. Die Gerichte werden die ganze Zeit wieder aufgefüllt! • Abendessen sind ein Full-Zwei-Gänge-Abendessen am Nachmittag und Abend, das heißt. Suppe + Hauptgericht (traditionell), trinken. Stadtviertel: • Tolle Lage für diejenigen, die Frieden und Ruhe, Wanderer - die Wanderwege (m.in: Magical Trail des Berggeistes, zwei szenische Schleifen Strecke Wallonisch.). • Das älteste Viertel der Stadt - Nieder Szklarska Poreba, der Ort, die meisten mit der Geschichte der lokalen Siedlung verbunden ist, reich an touristischen Attraktionen. • in der Nähe nootwarty Crucible Wallonisch, Lipa Judicial Golden View, Chybotek Museum V. Hoffman, Schelm Felsen, Tunnel, Tod Turn, Museum der Erde, Red Jama Museum of Energy, Ferienhäuser Wallonische mit Edelstein Schneiden, Minze und Wäscher, Orla Skała die Wallonische Kapelle, Wald Huta oder Szklarka Wasserfall (20 Minuten,) Dinosaurier-Park 5D Kino und Indian Village. • DW Hansel kooperiert mit dem nahe gelegenen Salzhöhle Mikroklima, in dem unsere Gäste 20% Rabatt auf Service haben (Behandlung von Neurosen, Asthma, Allergien, entspannen, Farbe, etc.). • In der Nähe Radwege! • Das nächste Schwimmbad (Komplex von Saunen und Whirlpool, Solarium, Jacuzzi) und Kurhotel „Forest“ - 15 Minuten zu Fuß • Pitch Stadt „Eaglet“ und städtischer Spielplatz - 10 Minuten • in der Organisation von Tag unterstützen Reisen ins Ausland - Prag, Rock Stadt, Dresden, Liberec Wasserpark, Böhmisches Paradies und Umgebung (Ksiaz - Krzeszow, Weiß, Karpacz) • Bus Roko -. stoppen gegenüber dem Zentrum • Entfernung von der Bushaltestelle - 2 Stationen 5 und 10 min zu Fuß • Bahnhof und Bahn Izerska - ca. 15 min. zu Fuß. • Routen - Eigentum (einschließlich der Wallonischen Trail Magic Trail des Berggeistes) • DINO PARK 2KM
• Klettern: 3 km • Pferde: 4 km • Kosmetiksalon: 5 Minuten • Salzhöhle Heilung: 20 Minuten • Bus: 10 Minuten • Station: 15 min • Convenience Stores 7 Minuten • Kirche: 7 Minuten Genießen: Touristen, Schulklassen , grüne und weiße Schulen, Erwachsenengruppen, Kundgebungen, Sommerlager, Winterlager, Jugendlager und alle Bergfreunde :-) Grüße und willkommen! :-) Die Crew DW "Hansel"
Это описание была автоматически переведена на язык польский машины[?]Ten opis został automatycznie przetłumaczony maszynowo z języka polskiego, aby przybliżyć pełną ofertę tego obiektu noclegowego. Ze względu na ograniczenia tłumaczenia maszynowego, treść tłumaczenia może odbiegać od treści oryginału. Mamy nadzieję, że pomoże to w wyborze noclegu w naszym serwisie.Zobacz oryginalny opis
Дом отдыха "Гензель" расположен в живописном, тихом и старом квартале - Нижний Шклярска Поремба на узел Крконоше пешеходных маршрутов. Имущество состоит из двух зданий, расположенных напротив друг друга (в общей сложности приблизительно 80 мест.), Где к вашим услугам: • Элегантный столовая • каминный зал с стерео оборудованием • настольный теннис, настольный футбол и дартс • Игровая комната для детей с настольными играми и учебно • волейбол (спортивное оборудование поставляется курорт) • футбольное поле • детская площадка - качели, горка и песочнице с игрушками и батут! • Место на гриле и большой камин • Большой, огорожена, бесплатная парковка (в том числе место на тренера) • Прием - карты, путеводители, буклеты и любую информацию о достопримечательностях и туристических! • Пиццерия - PUB "SKARBIEC Валлония" - это место, с удивительной атмосферой подвалы восемнадцатого века и украшение соли. Строка 2 бесплатных Интернет-соединения. Горячие блюда (пицца из печи, на самом деле домашние пельмени в разнообразие вкусов, печеный картофель и т.д.), закуски, спиртные напитки мира, регионального пива и непастеризованного пива из маленьких пивоварен и пива Чехии!Дополнительные скидки и бонусы для Вас во время Вашего пребывания в нашем центре: • Скидка на билеты в Aqaparku «Thermal Теплица» - 10% • Скидка на билеты на «Western City» - 10% • Скидки на билеты на «Динопарк» - 15% • скидка на билеты в Соляной пещере «Жупа» - • 20% скидки на билеты в Кристал Гута «Julia» - 20% • Только у нас могут воспользоваться расслабляющим гавайским массажем «Peloha» или «Ломи Ломи Нуи» с 10% скидкой! (Требуется предварительное бронирование) Номера: Все номера с ванной комнатой с полностью оборудованной ванной комнатой (то есть раковина, туалет и душ.), Оборудованный номер имеет электрический чайник и стаканы, на холодильник коридор и тарелки и столовые приборы. Мы предлагаем Вам номер для 2, 3 и 4-х людей. На протяжении всего Центра предлагает бесплатный Wi-Fi доступ в Интернет. Распределение номеров зависит от конструкции здания и наличия номеров на день бронирования. Питание: • столовой места - мы проводим два или три раза в день. • Наши блюда вкусны и в изобилии - вы будете приятно удивлены! • Приготовьте только столько пищи, как это zamówionych- гарантия свежести. • Питание в интервалах 2 часа - наш гибкий подход, который позволяет вам планировать свой день, как вы хотите! • Многие продукты, в том числе компоты, пироги, вареники и пироги - это самодельный, наш шеф-повар предлагает отличный вкус :-) • Мы принимаем во внимание пожелания и потребности людей на диете и вегетарианцев! • Выпущено завтрак шведский стол - мясо, сыры и белый, овощи, варенье, салат, молоко и крупы, зубная паста, паштеты, и по крайней мере 2 или 3 дня в теплом вашего выбора. Блюда пополняются все время! • Ужин полный обед из двух блюд во второй половине дня и вечером, то есть. Суп + основное блюдо (традиционный), пить. Район: • Отличное расположение для тех, кто ищет тишины и спокойствия, ходунки - пешеходные тропы (m.in: Волшебный след горного духа, две живописные петли маршрута Валлонии.). • Самый старый район города - Нижний Szklarska Poreba, место, наиболее связанный с историей местного поселения, богатые туристические достопримечательности. • Около nootwarty Crucible Валлония, Липа Судебно Golden View, Chybotek музей В. Хоффман, изгои скалы, тоннели, Death Turn, Музей Земли, Красный Джама Музей энергетики Коттеджи Валлонии с драгоценным камнерезного, мяты и скрубберов, Орла Скаа валлонская часовня, лес Гута или Szklarka водопад (20 минут!,) Парк динозавров 5D кино и индийская деревня. • Дуа Хансел сотрудничает с близлежащим микроклимата соляных пещер, где наши гости имеют 20% скидку на услуги (лечение неврозов, астмы, аллергии, расслабиться, цвет и т.д.). • В близлежащих велосипедных трасс! • Ближайший бассейн (комплекс саун и джакузи, солярий, джакузи) и отель SPA «Forest» - в 15 минутах ходьбы • пек город «Орленок» и городской детской площадки - 10 минут • оказывать помощь в организации однодневные поездки за границу - Прага, Рок Город, Дрезден, Либерец Waterpark, Чешский рай и его окрестности (Ksiaz - Krzeszów, белый, Карпач) • автобус Роко. - остановка напротив центр • Расстояние от автовокзала - 2 остановки 5 и 10 мин ходьбы • станция и железнодорожного Izerska - ок. 15 мин ходьбы. • маршруты - имущество (в том числе Валлонии Trail, Волшебный след горы Духа) • Дино Парк 2KM
• Скалолазание: 3 км • Лошади: 4 км Салон красоты •: 5 минут • Целебные соляные пещеры: 20 минут • Автобус: 10 минут • Станция: 15 мин • Удобные магазины 7 минут • Церковь: 7 минут Enjoy: туристы, школьные группы , зеленые и белые школы, группы взрослых, слеты, летние лагеря, зимние лагеря, молодежные лагеря и всех любителей гор :-) Привет и добро пожаловать! :-) Экипаж DW "Hansel"

Szczegółowa lokalizacja obiektu w Szklarskiej Porębie:

Район: noclegi w dzielnicy Szklarska Poręba Dolna

Улица: Ночлеги ul. Piastowska

Удобства и оборудование

Интернет WiFi
Паркинг
Ресторан / питание на месте
Доступ к холодильнику
Гриль
Место для костра
Сад
Игровая площадка для детей
Песочница
Зал с камином

Развлечение

Настольный теннис
Пляжный волейбол
Спортивная площадка для баскетбола / поле для футбола
Drink бар

Развлечение в окрестностях

Basen kryty на расстоянии около 1,5 km
Jacuzzi на расстоянии около 1,5 km
Solarium на расстоянии около 1,5 km

Активный отдых в окрестностях

Лыжный спорт в ближайших окрестностях
Лыжные гонки в ближайших окрестностях
Сноуборд в ближайших окрестностях
Trekking (Трэккинг) в ближайших окрестностях
Nordic walking (Скандинавская ходьба) в ближайших окрестностях
Пешие путешествия в ближайших окрестностях
Trasy rowerowe в ближайших окрестностях
captchaизменить изображение
обязательные для заполнения поля

Дополнительные предложения и специальные мероприятия

Jesień w Karkonoszach - Dom Wczasowy Jaś

Jesień w Karkonoszach

В силе до 2017-10-15

от 60 zł до 85 zł за 1 человека

Cennik "JESIEŃ 2017" - pobyt od 04.09.2017 do 15.10.2017: 85 zł os. dorosła za dobę - pokój 2,3 lub 4 osobowy ze śniadaniem szwedzki stół oraz z dwudaniową obiadokolacją szwedzki stół z napojem 60 zł/dziecko za dobę w wieku 3-10 lat ze śniadaniem szwedzki stół oraz z dwudaniową obiadokolacją szwedzki stół z napojem 30 zł/dziecko za dobę do lat 3 śpiące z rodzicami przy minimum 2 os. dorosłych w pokoju Możliwośc wypożyczenia łóżeczka turystycznego dla dziecka - 50 zł za cały pobyt Zwierzak - 50 zł za cały pobyt Pobyt na 1 nocleg - dopłata 3 zł/os. dorosła, dziecko/doba. Cena zawiera: Nocleg w pokoju z łazienką, czajnikiem, internetem Wi-Fi Codziennie obfite śniadania - szwedzki stół w godzinach 07:30-09:30 Codziennie domowe obiadokolacje - szwedzki stół serwowane w godzinach 17:00-19:00 (zupa, "drugie danie" i napój) Wieczory na świetlicy z piłkarzykami i tenisem stołowym lub w „Skarbcu Walońskim" Pubie Solnym na terenie obiektu w oryginalnych XVIII-wiecznych piwnicach łukowych z 500 kg podświetlanej soli. Zapraszamy na czeskie piwo, herbatę i kawę po góralsku, grzane wino oraz kolorowe drinki! Zapraszamy do skorzystania z fakultatywnych jednodniowych wycieczek zagraniczych do Pragi, Skalnego Miasta, Drezna, Czeskiego Raju, Szwajcarii Saksońskiej... Autokar odbiera Państwa z Ośrodka i do Ośrodka Państwa odwozi! Przy tygodniowym pobycie (min. 6 noclegów) - bilet wstępu do Huty Kryształu "JULIA" - GRATIS! Przy dwutygodniowym pobycie (min. 13 noclegów) - bilet wstępu do Aquaparku "Termy Cieplickie" - GRATIS! Dodatkowe zniżki i bonusy dla Państwa: Zniżka na bilety do Aqaparku "Termy Cieplickie" - 10% Zniżka na bilety do „Western City” - 10% Zniżka na bilety do Dinoparku - 15% Zniżka na bilety do Groty Solnej "Żupa" - 20% Zniżka na bilety do Huty Kryształu "Julia" - 25 % TYLKO U NAS możliwość skorzystania z relaksacyjnego masażu hawajskiego "PELOHA" lub "LOMI LOMI NUI" z 10% rabatem! Dom Wczasowy "Jaś" zlokalizowany jest w malowniczej, spokojnej i najstarszej dzielnicy miasta - Szklarskiej Porębie Dolnej przy węźle karkonoskich szlaków turystycznych. Obiekt składa się z dwóch budynków położonych na przeciw siebie (łącznie ok. 80 miejsc noclegowych), w których do Państwa dyspozycji pozostaje: Elegancka jadalnia Sala kominkowa ze sprzętem grającym Stół do ping-ponga, piłkarzyki i dart Sala zabaw dla maluchów z grami planszowymi i edukacyjnymi Boisko do siatkówki (sprzęt sportowy na wyposażeniu ośrodka) Boisko do piłki nożnej Plac zabaw dla dzieci - huśtawki, zjeżdżalnia i piaskownica z zabawkami a także trampolina! Miejsce na grilla i duże ognisko Duży, ogrodzony, bezpłatny parking (m.in. miejsce na autokar) Recepcja - mapy, przewodniki, ulotki oraz wszelka informacja o regionie i atrakcjach turystycznych! PUB "SKARBIEC WALOŃSKI" - miejsce o niesamowitym klimacie XVIII-wiecznych piwnic i dekoracji solnych. W barze serwujemy kawę i herbatę po góralsku, grzane wino, alkohole świata, piwa regionalne a także doskonałe piwa czeskie! Serdecznie zapraszamy! :-)

показать больше »
Andrzejki - Dom Wczasowy Jaś

Andrzejki

В силе до 2017-12-03

от 85 zł до 190 zł за 1 человека

ANDRZEJKI 2017 – zabawa andrzejkowa z białym alkoholem, zniżki i gratisy, DWA TERMINY! CENNIK ANDRZEJKOWY 25.11.2017 i 02.12.2017 190 zł/osoba - w pokoju 2,3 lub 4 os. Każda kolejna doba TYLKO 80 zł/os. ze śniadaniem i dwudaniową obiadokolacją w cenie! Dzieci 3-10 lat – 85 zł/osoba (bez uczestnictwa w imprezie, w zamian obiadokolacja.) Każda kolejna doba TYLKO 65 zł/os. ze śniadaniem i dwudaniową obiadokolacją w cenie (przy min. 2 dorosłych osobach w pokoju) Dzieci do lat 3 śpiące z rodzicami – 30 zł dziennie Dwoje dzieci w wieku 0-3 lat w 1 rodzinie traktowane są jak 1 dziecko w wieku 3-10 lat Wypożyczenie łóżeczka turystycznego dla dziecka – 50 zł za cały pobyt Zwierzak - 30 zł jednorazowo za cały pobyt Zabawa Andrzejkowa dla Gości spoza obiektu – 100 zł/osoba POBYT ANDRZEJKOWY ZAWIERA: Nocleg w pokoju 2,3 lub 4 os. z łazienką, czajnikiem, Internetem WI-FI W sobotę 25.11.2017 lub 02.12.2017 Zabawę Andrzejkową dla dorosłych z białym alkoholem (0,5 l na parę) i specjalnym menu andrzejkowym (poniżej), butelkę szampana dla każdego Andrzeja - GRATIS! W niedzielę 26.11.2017 lub 03.12.2017 obfite śniadanie - szwedzki stół w godzinach 08:30 – 10:30 W ANDRZEJKI - SOBOTA 25.11.2017 LUB SOBOTA 02.12.2017: Zapraszamy na wystrzałowy Bal Andrzejkowy! O godz. 19:00 zapraszamy Państwa do Sali Kominkowej, gdzie rozpoczniemy zabawę tradycyjnymi wróżbami andrzejkowymi z lanego wosku, następnie - przy najgorętszych hitach muzycznych prezentowanych przez DJ-a będziemy bawić się do białego rana! Menu Andrzejkowe - nie zabraknie ciepłych posiłków, przystawek, słodkości i własnoręcznie przygotowanych przez naszego Szefa Kuchni wędlin i pasztetów: Aromatyczny Schab "Szwajcar" zapiekany z serem i z pieczarką, ziemniaki z wody, frytki, zestaw surówek Barszcz czerwony ze swojskimi pasztecikami Bigos Waloński Smakowite jajka w sosie tatarskim Orzeźwiająca sałatka grecka, klasyczna sałatka jarzynowa Półmisek wędlin naturalnych, świeżych mięs pieczonych oraz pasztet własnego wyrobu – specjalność naszego Szefa Kuchni! Klasyczny, pyszny śledź w oleju Galaretka z nóżek w occie Pomidory, ogórki kiszone, pieczywo, ser żółty Różne rodzaje ciast Napoje gazowane i niegazowane tj. soki owocowe w kartonach, napoje znanych marek, kawa, herbata 0,5 l białego alkoholu na parę, butelka szampana dla każdego świętującego Andrzeja!* * na podstawie dowodu osobistego :-) Dodatkowe zniżki i bonusy dla naszych Gości: Zniżka na bilety do Aquaparku „Termy Cieplickie” 10% Zniżka na bilety do „Western City” - 10% Zniżka na bilety do „Dinoparku” - 15% Zniżka na bilety do Groty Solnej "Żupa" - 20% Zniżka na bilety do Huty Kryształu "Julia" - 20 % TYLKO U NASmożliwość skorzystania z relaksacyjnego masażu hawajskiego "PELOHA" lub "LOMI LOMINUI" z 10% rabatem! (konieczna wcześniejsza rezerwacja) Dom Wczasowy "JAŚ" zlokalizowany jest w malowniczej, spokojnej i najstarszej dzielnicy miasta - Szklarskiej Porębie Dolnej przy węźle Karkonoskich szlaków turystycznych. Obiekt składa się z dwóch budynków położonych na przeciw siebie (łącznie ok. 80 miejsc noclegowych), w których do Państwa dyspozycji pozostaje: Elegancka jadalnia Gustowna sala kominkowa Stół do ping-ponga, piłkarzyki, dart Sala zabaw dla maluchów z grami planszowymi i edukacyjnymi Miejsce na grilla i duże ognisko Duży, ogrodzony, bezpłatny parking (m.in. miejsce na autokar) Recepcja - mapy, przewodniki, ulotki oraz wszelka informacja o regionie i atrakcjach turystycznych PUB "SKARBIEC WALOŃSKI" - miejsce o niesamowitym klimacie XVIII-wiecznych piwnic łukowych i dekoracji solnych. W barze serwujemy kawę i herbatę "po góralsku", grzane wino, piwa regionalne a także doskonałe piwa czeskie! GWARANTUJEMY DOMOWE, SMACZNE I OBFITE POSIŁKI, NIEPOWTARZALNA ATMOSFERĘ, PRZYJAZNY KLIMAT ORAZ OBSŁUGĘ, CIEPŁE I PRZYTULNE POKOJE!

показать больше »
Sylwester - Dom Wczasowy Jaś

Sylwester

В силе до 2017-12-31

от 620 zł до 900 zł Всего (за все)

SYLWESTER 2017/2018 – zabawa sylwestrowa, 2 posiłki, skibus, zniżki i gratisy! CENNIK SYLWESTROWY 28.12.2017 - 01.01.2018 900 zł/os – w pokoju 2 os. pakiet 4 noclegi (5 dni), każda kolejna doba TYLKO 99 zł/os. z wyżywieniem i transportem na stok w cenie 850 zł/os – w pokoju 4 os. pakiet 4 noclegi (5 dni), każda kolejna doba TYLKO 99 zł/os. z wyżywieniem i transportem na stok w cenie 800 zł/os – w pokoju 3 os. pakiet 4 noclegi (5 dni), każda kolejna doba TYLKO 99 zł/os. z wyżywieniem i transportem na stok w cenie Dzieci 3-10 lat – 620 zł/os. (przy min. 2 dorosłych osobach w pokoju). Każda kolejna doba – 80 zł Dzieci do lat 3 śpiące z rodzicami – 30 zł dziennie Dwoje dzieci w wieku 0-3 lat w 1 rodzinie traktowane są jak 1 dziecko w wieku 3-10 lat Wypożyczenie łóżeczka turystycznego dla dziecka – 50 zł za cały pobyt Możliwość wypożyczenia bezpłatnie wanienki i krzesełka do karmienia dziecka Zwierzak - 50 zł jednorazowo za cały pobyt Bal Sylwestrowy dla Gości spoza obiektu – 200 zł/osoba PAKIET ZAWIERA: Wybrany termin (minimum 4 noclegi) w pokoju z łazienką, czajnikiem, Internetem WI-FI Obfite śniadania - szwedzki stół w godzinach 07:30 - 09:30 Pyszne obiadokolacje - szwedzki stół z deserem i z napojem serwowane w godzinach 17:00 - 19:00 (31.12 obiadokolacja wliczona jest w menu sylwestrowe) Bilet wstępu na 2 h do Aquaparku „Termy Cieplickie” – relaks i zabawa w gorących wodach termalnych! (dojazd we własnym zakresie) 31.12 Zabawa Sylwestrowa „Bal Przebierańców” dla dorosłych z białym alkoholem (0,5 l na parę) i specjalnym menu sylwestrowym, lampka szampana o północy dla wszystkich 01.01 Zabawa Noworoczna z animatorami - „Bal Milusińskich” dla najmłodszych Gości Ośrodka Skibus - codziennie jeden bezpłatny przejazd w dwie strony na wyciąg „Skiarena Szrenica” przez centrum miasta - nie musicie Państwo używać swojego samochodu i płacić za parking pod Szrenicą oraz unikacie Państwo problemów z dojazdem w warunkach zimowych i z parkowaniem na przepełnionych parkingach. Po drodze zatrzymujemy się przy wyciągu orczykowym dla początkujących i średniozaawansowanych. W SYLWESTRA: Zapraszamy na wystrzałowy „Bal Przebierańców” dla dorosłych - taka formuła balu została entuzjastycznie przyjęta przez naszych Gości - proponujemy więc taką formę zabawy raz jeszcze! O godz. 20:00 zapraszamy Państwa w przebraniach do Sali Kominkowej, gdzie przy najgorętszych hitach muzycznych prezentowanych przez DJ-a będziemy bawić się do północy, aby wspólnie przywitać Nowy Rok. O godz. 0:00 odpalimy sztuczne ognie, wzniesiemy toast szampanem a następnie wrócimy na bal, gdzie wspólnie wybierzemy Króla i Królową Przebierańców – najciekawiej i najoryginalniej przebraną parę wieczoru! Osoby te otrzymają nagrodę – niespodziankę :-) Menu Sylwestrowe - nie zabraknie ciepłych posiłków, przystawek, słodkości i własnoręcznie przygotowanych przez naszego Szefa Kuchni wędlin i pasztetów! Rolady wieprzowe z kluskami śląskiemi, zestaw surówek Rumiana golonka z indyka w sosie żurawinowym Barszcz czerwony z krokietem Smakowite jajka w sosie tatarskim Orzeźwiająca sałatka grecka, sycąca sałatka makaronowa Półmisek wędlin naturalnych, świeżych mięs pieczonych oraz pasztet własnego wyrobu – specjalność naszego Szefa Kuchni! Klasyczny, pyszny śledź w oleju Ryba po grecku Pomidory, ogórki kiszone, pieczywo, ser żółty Różne rodzaje ciast i owoców Napoje gazowane i niegazowane tj. soki owocowe w kartonach, napoje znanych marek, kawa, herbata 0,5 l białego alkoholu na parę, kieliszek szampana dla każdego o północy 01.01.2018 r. zapraszamy natomiast naszych najmłodszych Gości na kolorowy „Bal Milusińskich” – o godz. 14:00 organizujemy dla dzieci zabawę sylwestrowo-noworoczną z animatorami. Będą gry, konkursy i zabawy, nie zabraknie muzyki dla najmłodszych oraz słodkich nagród-niespodzianek! Zabawa potrwa do godz. 17:00. WYKUP KOLEJNĄ DOBĘ POBYTU - A BILET WSTĘPU DLA CAŁEJ RODZINY DO HUTY KRYSZTAŁU „JULIA” - OTRZYMASZ GRATIS! Dodatkowe zniżki i bonusy dla Państwa w pakiecie: Zniżka na bilety do „Western City” - 10% Zniżka na bilety do „Dinoparku” - 15% Zniżka na bilety do Groty Solnej "Żupa" - 20% Zniżka na bilety do Huty Kryształu "Julia" - 25 % TYLKO U NAS możliwość skorzystania z relaksacyjnego masażu hawajskiego "PELOHA" lub "LOMI LOMINUI" z 10% rabatem! (konieczna wcześniejsza rezerwacja) Fakultatywnie: Istnieje możliwość wykupienia wyjazdu do Pragi w Noc Sylwestrową w cenie 115 zł/os, butelka szampana na parę gratis Instruktaż i spacer na rakietach śnieżnych do 2,5h - 40 zł/os (max 12 osób) Kulig z ogniskiem i pochodniami (ok. 2 h) – 40 zł/os. dorosłej i 25 zł dziecko do 12 lat (max 18 osób) Powyższe ceny są orientacyjne, podane w oparciu o cennik 2016/2017. Dom Wczasowy "Jaś" zlokalizowany jest w malowniczej, spokojnej i najstarszej dzielnicy miasta - Szklarskiej Porębie Dolnej przy węźle Karkonoskich szlaków turystycznych. Obiekt składa się z dwóch budynków położonych na przeciw siebie (łącznie ok. 80 miejsc noclegowych), w których do Państwa dyspozycji pozostaje: Elegancka jadalnia Gustowna sala kominkowa Stół do ping-ponga, piłkarzyki, dart Sala zabaw dla maluchów z grami planszowymi i edukacyjnymi Miejsce na grilla i duże ognisko Duży, ogrodzony, bezpłatny parking (m.in. miejsce na autokar) Recepcja - mapy, przewodniki, ulotki oraz wszelka informacja o regionie i atrakcjach turystycznych PUB "SKARBIEC WALOŃSKI" - miejsce o niesamowitym klimacie XVIII-wiecznych piwnic łukowych i podświetlanych dekoracji solnych. W barze bezpłatne WI-FI i TV 42". Serwujemy rozgrzewające drinki, grzane "po walońsku" wino z przyprawami, kawę i herbatę "z prądem" a także piwa regionalne i doskonałe piwa czeskie! GWARANTUJEMY DOMOWE, SMACZNE I OBFITE POSIŁKI, PRZYJAZNY KLIMAT ORAZ OBSŁUGĘ, CIEPŁE I PRZYTULNE POKOJE! :-) Cena nie zawiera opłaty klimatycznej do Urzędu Miasta w wysokości 2,20 zł/os za dzień pobytu. Nie ma możliwości rezygnacji z którejkolwiek z części pakietu. Przydział pokoi zależy od struktury pokoi w danym budynku oraz dostępności miejsc na dzień sprzedaży. Klient jest zobowiązany do wypełnienia warunków płatności za dokonaną rezerwację również w przypadku zmniejszenia liczby uczestników lub skrócenia czasu pobytu.

показать больше »
Boże Narodzenie - Dom Wczasowy Jaś

Boże Narodzenie

В силе до 2017-12-31

от 620 zł до 890 zł Всего (за все)

BOŻE NARODZENIE 2017 – uroczysta Kolacja Wigilijna, dwa posiłki, skibus, zniżki i gratisy! CENNIK ŚWIĄTECZNY 23.12.2017 - 27.12.2017 890 zł/os – w pokoju 2,3 i 4 os. pakiet 4 noclegi (5 dni), kolejna doba TYLKO 99 zł/os. z wyżywieniem i transportem na stok w cenie! Dzieci do lat 10 – 620 zł/os. (przy min 2 dorosłych osobach w pokoju). Kolejna doba – 80 zł Dzieci do lat 3 śpiące z rodzicami – 30 zł dziennie Dwoje dzieci w wieku 0-3 lat w 1 rodzinie traktowane są jak 1 dziecko w wieku 3-10 lat Wypożyczenie łóżeczka turystycznego dla dziecka – 50 zł za cały pobyt Możliwość wypożyczenia bezpłatnie wanienki i krzesełka do karmienia dziecka Zwierzak - 50 zł jednorazowo za cały pobyt Kolacja Wigilijna dla Gości spoza obiektu – 90 zł/osoba PAKIET ŚWIĄTECZNY ZAWIERA: Wybrany termin (minimum 4 noclegi) w pokoju z łazienką, czajnikiem, Internetem WI-FI Posiłki w konwencji świątecznej Tradycyjna Wieczerza Wigilijna - 12 potraw - suto zastawiony stół (menu poniżej) przy kolędach i ciepłym blasku świec Odwiedziny Świętego Mikołaja (możliwość wręczenia prezentów od Rodziców) Bufet świątecznych słodkości i owoców z kawą i z herbatą do każdego posiłku 24, 25 i 26.12 W pierwszy dzień Świąt zimna płyta dostępna 12:00-16:00 Obfite śniadania - szwedzki stół w godzinach 07:30 - 09:30 Pyszne obiadokolacje - szwedzki stół z deserem i z napojem serwowane w godzinach 17:00 - 19:00 (24.12 - Wigilia w ramach obiadokolacji) 25.12 popołudnie świątecznych animacji - wspólne zabawy i konkursy dla Rodzin przygotowane przez profesjonalnych animatorów 26.12 Rodzinne kolędowanie, czyli wieczorny koncert kolęd w sali kominkowej (profesjonalny zespół) Bilet wstępu na 2 godz. do Aquaparku „Termy Cieplickie" – relaks i zabawa dla całej rodziny w gorących wodach termalnych! (dojazd we własnym zakresie) Wieczory przy kominku lub w „Skarbcu Walońskim" - Pubie Solnym na terenie obiektu w XVIII-wiecznych piwnicach łukowych z 500 kg podświetlanej soli. Zapraszamy na Grzaniec Waloński, herbatę i kawę po góralsku oraz rozgrzewające drinki! Skibus - codziennie jeden bezpłatny przejazd w dwie strony na wyciąg „Skiarena Szrenica" przez centrum miasta - nie musicie Państwo używać swojego samochodu i płacić za parking pod Szrenicą oraz unikacie Państwo problemów z dojazdem w warunkach zimowych i z parkowaniem na przepełnionych parkingach! Po drodze zatrzymujemy się przy wyciągu orczykowym dla początkujących i średniozaawansowanych. Na pasterkę zapraszamy do pobliskiego, zabytkowego kościoła 5 minut spacerem od obiektu! WIECZERZA WIGILIJNA: Nie zabraknie tradycyjnych, staropolskich potraw wigilijnych własnoręcznie przygotowanych przez naszego Szefa Kuchni, ciepłych posiłków, przystawek i słodkości! Na początek świąteczny barszcz z uszkami własnego wyrobu Przepyszna zupa grzybowa z domowym makaronem Wigilijny karp smażony Smakowite pierogi z kapustą i z grzybami Aksamitne polędwiczki zapiekane z serem pleśniowym Tradycyjna sałatka jarzynowa Śledź po japońskju pod smietanową pierzynką Śledzik kąpany w oleju z cebulką Ryba po grecku Półmisek mięs pieczonych i naturalnych wędlin przygotowanych po staropolsku według oryginalnych receptur Tradycyjny kompot z suszu Domowe ciasto, owoce, pieczywo jasne i ciemne Kawa, herbata, oraz napoje gazowane i niegazowane tj. soki owocowe w kartonach oraz napoje znanych marek WYKUP KOLEJNĄ DOBĘ POBYTU ZA 99 ZŁ - A BILET WSTĘPU DLA CAŁEJ RODZINY DO HUTY KRYSZTAŁU „JULIA" - OTRZYMASZ GRATIS! WYKUP PAKIET ŚWIĄTECZNY + PAKIET SYLWESTROWY (min. 9 nocy: 23.12-01.01) - A OSTATNIĄ DOBĘ POBYTU - OTRZYMASZ GRATIS!! Dodatkowe zniżki i bonusy dla Państwa w pakiecie: Zniżka na bilety do „Western City" - 10% Zniżka na bilety do „Dinoparku" - 15% Zniżka na bilety do Groty Solnej "Żupa" - 20% Zniżka na bilety do Huty Kryształu "Julia" - 25 % TYLKO U NAS możliwość skorzystania z relaksacyjnego masażu hawajskiego "PELOHA" lub "LOMI LOMI NUI" z 10% rabatem! (konieczna wcześniejsza rezerwacja) Dom Wczasowy "Jaś" zlokalizowany jest w malowniczej, spokojnej i najstarszej dzielnicy miasta - Szklarskiej Porębie Dolnej przy węźle Karkonoskich szlaków turystycznych. Obiekt składa się z dwóch budynków położonych na przeciw siebie (łącznie ok. 80 miejsc noclegowych), w których do Państwa dyspozycji pozostaje: Elegancka jadalnia Gustowna sala kominkowa Stół do ping-ponga, piłkarzyki, dart Sala zabaw dla maluchów z grami planszowymi i edukacyjnymi Miejsce na grilla i duże ognisko Duży, ogrodzony, bezpłatny parking (m.in. miejsce na autokar) Recepcja - mapy, przewodniki, ulotki oraz wszelka informacja o regionie i atrakcjach turystycznych PUB "SKARBIEC WALOŃSKI" - miejsce o niesamowitym klimacie XVIII-wiecznych piwnic łukowych i dekoracji solnych. W barze 2 bezpłatne łącza internetowe, internet WI-FI. Zapraszamy na rozgrzewające drinki, grzane wino, piwa regionalne a także doskonałe piwa czeskie! GWARANTUJEMY DOMOWE, SMACZNE I OBFITE POSIŁKI, PRZYJAZNY KLIMAT ORAZ OBSŁUGĘ, CIEPŁE I PRZYTULNE POKOJE! :-) Cena nie zawiera opłaty klimatycznej do Urzędu Miasta w wysokości 2,20 zł/os za dzień pobytu. Nie ma możliwości rezygnacji z którejkolwiek z części pakietu. Przydział pokoi zależy od struktury pokoi w danym budynku oraz dostępności miejsc na dzień sprzedaży. Klient jest zobowiązany do wypełnienia warunków płatności za dokonaną rezerwację również w przypadku zmniejszenia liczby uczestników lub skrócenia czasu pobytu.

показать больше »
Zimowisko 2018 (grupy dzieci i młodzieży) - Dom Wczasowy Jaś

Zimowisko 2018 (grupy dzieci i młodzieży)

В силе до 2018-03-03

от 69 zł до 75 zł за 1 человека

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i zapraszamy do zapoznania się z warunkami dla grup dzieci i młodzieży na okres zimowiska 2018 r. CENNIK: W terminie 12.01.2018 - 28.01.2018 75 zł/osobodzień w pokoju z łazienką. Cena zawiera 1 nocleg, śniadanie szwedzki stół, obiad z podwieczorkiem (deserem) oraz kolację szwedzki stół. W terminie 29.01.2018 - 08.02.2018 NAJTANIEJ! 69 zł/osobodzień w pokoju z łazienką. Cena zawiera 1 nocleg, śniadanie szwedzki stół, obiad z podwieczorkiem (deserem) oraz kolację szwedzki stół. W terminie 09.02.2018 - 28.02.2018 75 zł/osobodzień w pokoju z łazienką. Cena zawiera 1 nocleg, śniadanie szwedzki stół, obiad z podwieczorkiem (deserem) oraz kolację szwedzki stół. Dodatkowe posiłki - tylko śniadanie 9 zł/os., tylko obiad 13 zł/os., tylko kolacja 9 zł/os., cena prowiantu zależy od ustaleń, co ma być w zestawie. NA 10 UCZESTNIKÓW PRZYJMUJEMY 1 OPIEKUNA GRATIS. PODANE CENY SĄ CENAMI BRUTTO. WYSTAWIAMY FAKTURY VAT. Ceny nie dotyczą grup sportowych. WARUNKI POBYTOWE Ośrodek dysponuje ok. 80 miejscami noclegowymi łącznie w dwóch obiektach. Większy obiekt to 52 miejsca noclegowe w pokojach z łazienkami (pokoje 2, 3 i 4 os.) i mniejszy budynek na 28 miejsc noclegowych w tym samym standardzie pokoi, gdzie do dyspozycji Gości znajduje się również klimatyczny Bar Solny. Wszystkie pokoje posiadają osobną łazienkę, czajnik, szklanki, w obiekcie jest dostęp do bezpłatnego internetu bezprzewodowego WI-FI. Obiekt ze stołówką (52 miejsca noclegowe) spełnia wymagania organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. WYŻYWIENIE Ośrodek posiada stołówkę na miejscu i prowadzi całodzienne wyżywienie. Serwujemy domowe posiłki – tradycyjne polskie obiady. Uwzględniamy również preferencje osób na diecie lub wegetarian. Godziny wydawania posiłków zależą do Państwa, my się przystosowujemy do planów organizacyjnych. Śniadanie i kolacja wydawane są w formie szwedzkiego stołu - min. 2 dania na ciepło oraz bogata oferta zakąsek. Obiad/obiadokolacja to pełny dwudaniowy posiłek, tj. zupa i drugie danie (tradycyjne), kompot i drobny deser np. owoc, ciastko, itp. Istnieje także możliwość wydania suchego prowiantu zamiast śniadania/kolacji. OŚRODEK Do Państwa dyspozycji pozostaje duża sala z kominkiem wyposażona w sprzęt grający (możliwość organizowania dla dzieci dyskotek oraz zajęć gimnastycznych, tanecznych, językowych itp.), stół do ping – ponga, profesjonalne piłkarzy ki oraz sala zabaw dla najmłodszych z zabawkami oraz grami planszowymi. Na recepcji do dyspozycji bogata informacja o regionie w formie folderów i mapek oraz sprzedaż profesjonalnych map i przewodników. Chętnie udzielimy wszelkich potrzebnych informacji o atrakcjach w naszym mieście i w regionie. Ponadto bez dodatkowych opłat przygotujemy Państwu plan pobytu, pomożemy w organizacji wycieczek tzn. weźmiemy na siebie takie sprawy organizacyjne jak wynajem przewodnika, zorganizowanie wycieczki po Szklarskiej Porębie, Kotlinie Jeleniogórskiej, lub zagranicznej własnym lub wynajętym autokarem (np. Praga, Drezno, Skalne Miasto, Szwajcaria saksońska, itp.). Dla narciarzy skibus na wezwanie. Ośrodek dysponuje również dużym terenem zielonym, co pozwala Państwu na zorganizowanie sobie we własnym zakresie, lub przez nas, ogniska z pieczeniem kiełbasek, zabaw i gier na śniegu. Na wyposażeniu posiadamy kilkanaście par sanek. Parking bezpłatny – również dla autokarów. Na terenie ośrodka znajduje się również klimatyczny Bar "Skarbiec Waloński" z napojami, a na sali jadalnej podajemy własnoręcznie przygotowywaną pizzą z pieca, którą można zamówić z menu po za posiłkami. OKOLICA W pobliżu ośrodka przebiegają łagodne szlaki, co pozwala na spacery po lesie; zwiedzanie takich miejsc jak Wodospad Szklarki (oddalony ok. 20 min spacerem), Złoty Widok, Chybotek, Muzeum V. Hoffmana, Zbójeckie Skały, Zakręt Śmierci, Gruba Lipa, Chata Walońska, Żelazny Tygiel Waloński, Muzeum Ziemi i Minerałów, Muzeum Energetyki Jeleniogórskiej, najstarsza kaplica w Szklarskiej Porębie z XVII w., dom pisarzy – braci Gerharda I Carla Hauptmannów (obecnie siedziba Muzeum Karkonoskiego) i wiele innych. Obiekt położony jest w cichej i malowniczej dzielnicy Szklarskiej Poręby (Szklarska Poręba Dolna to historyczna, najstarsza część miasta), przy nowo otwartym Szlaku Walońskim. Usytuowanie obiektu pozwala na wypoczynek i daje możliwość skorzystania z tutejszego klimatu, ale jednocześnie zapewnia prosty dojazd dla autokaru. Położenie poza ścisłym centrum miasta oraz ogrodzony teren doceniają szczególnie organizatorzy wyjazdów grupowych, ponieważ w pobliżu ośrodka nie ma bezpośredniego zagrożenia ze strony ruchu ulicznego, dzieci również nie wymykają się do miasta pod nieuwagę opiekunów. Z drugiej strony w niewielkiej odległości do ośrodka (kilka minut pieszego spaceru) są sklepy ogólnospożywcze, kościół, Dinopark. Najbliższe baseny kryte znajdują się ok. 20 min spacerem od ośrodka (jeden to kompleks w Hotelu Las: basen + sauna parowa i fińska + bicze wodne + jaccuzi + zjeżdżalnia i brodzik dla maluchów oraz SPA, drugi to tylko basen – w Centrum „KRUS”). W tej samej odległości jest również mikroklimatyczna jaskinia solna „Żupa”, gdzie nasi Goście posiadają 20% upust na usługi (leczenie nerwic, astmy, alergii, relaks, koloroterapia, itp.). Odległość od PKS – 2 przystanki 5 i 10 min spacerem, PKP ok. 15 min spacerem , Kościół – ok. 7 minut spacerem. BUS – 2 min od Ośrodka. Dinopark - 20 minut spacerem. GWARANTUJEMY DOMOWE, SMACZNE I OBFITE POSIŁKI, PRZYJAZNY KLIMAT ORAZ OBSŁUGĘ, CIEPŁE I PRZYTULNE POKOJE! :-)

показать больше »
Ferie zimowe dla Gości Indywidualnych - Dom Wczasowy Jaś

Ferie zimowe dla Gości Indywidualnych

В силе до 2018-03-04

от 72 zł до 102 zł за 1 человека

Ferie Zimowe dla całej rodziny – 2 posiłki, skibus, zniżki i gratisy! CENNIK FERII ZIMOWYCH 02.01.2018 - 04.03.2018 102 zł/os. - w pokoju 2,3 i 4 os. z wyżywieniem i transportem na stok w cenie Dzieci do lat 10 – 72 zł/os. (przy min. 2 dorosłych osobach w pokoju) Dzieci do lat 3 śpiące z rodzicami – 30 zł dziennie Dwoje dzieci w wieku 0-3 lat w 1 rodzinie traktowane są jak 1 dziecko w wieku 3-10 lat Wypożyczenie łóżeczka turystycznego dla dziecka – 50 zł za cały pobyt Możliwość wypożyczenia bezpłatnie wanienki i krzesełka do karmienia dziecka Zwierzak - 50 zł jednorazowo za cały pobyt Pobyt na 1 noc = +5 zł/osoba Cena zawiera: Nocleg w pokoju z łazienką, czajnikiem, internetem WI-FI Codziennie obfite śniadania - szwedzki stół w godzinach 07:30-09:30 Codziennie domowe, dwudaniowe obiadokolacje z napojem - szwedzki stół serwowane w godzinach 17:00-19:00 Korzystanie z przechowalni nart na terenie Ośrodka Bezpłatny Skibus do 26.02 - codziennie jeden bezpłatny przejazd w dwie strony na wyciąg „Skiarena Szrenica” przez centrum miasta - nie musicie Państwo używać swojego samochodu i płacić za parking pod Szrenicą oraz unikacie Państwo problemów z dojazdem w warunkach zimowych i z parkowaniem na przepełnionych parkingach. Po drodze zatrzymujemy się przy wyciągu orczykowym dla początkujących i średniozaawansowanych. Rozkład jazdy skibusów dostosowany jest do godzin pracy wyciągu na Szrenicy. Wieczory przy kominku lub w „Skarbcu Walońskim" Pubie Solnym na terenie obiektu w oryginalnych XVIII-wiecznych piwnicach łukowych z 500 kg podświetlanej soli. Zapraszamy na Grzaniec Waloński, herbatę i kawę po góralsku oraz rozgrzewające drinki! WYKUP TYGODNIOWY POBYT (6 NOCY) - A BILET WSTĘPU DLA CAŁEJ RODZINY DO HUTY KRYSZTAŁU „JULIA” - OTRZYMASZ GRATIS! WYKUP DWUTYGODNIOWY POBYT (12 NOCY) - A BILET WSTĘPU DLA CAŁEJ RODZINY DO AQUAPARKU „TERMY CIEPLICKIE” - OTRZYMASZ GRATIS! Dodatkowe zniżki i bonusy dla Państwa: Zniżka na bilety do Aquaparku „TERMY CIEPLICKIE” – 10% Zniżka na bilety do „Western City” - 10% Zniżka na SNOW TUBING! - 10% Zniżka na usługi INSTRUKORA NARCIARSKIEGO! – 10% Zniżka na bilety do „Dinoparku” - 15% Zniżka na bilety do Groty Solnej "Żupa" - 20% Zniżka na bilety do Huty Kryształu "Julia" - 20 % TYLKO U NAS możliwość skorzystania z relaksacyjnego masażu hawajskiego "PELOHA" lub "LOMI LOMI NUI" z 10% rabatem! (konieczna wcześniejsza rezerwacja) WSPÓŁPRACUJEMY Z PROFESJONALNYMI INSTRUKTORAMI JAZDY NA NARTACH! WSPÓŁPRACUJEMY Z INSTRUKTOREM SPACERÓW NA PROFESJONALNYCH RAKIETACH ŚNIEŻNYCH! TYCH TRAS NIE ZWIEDZISZ SAMODZIELNIE, POLECAMY! Fakultatywnie: Polecamy wycieczki do Pragi, Drezna, Skalnego Miasta czy Szwajcarii Saksońskiej! Autokar odbiera Państwa z Ośrodka i do Ośrodka Państwa odwozi. Spacer na rakietach śnieżnych z instruktażem – ok. 2,5 h – 45zł/os. Kulig z ogniskiem/przejażdżkę saniami po lesie - 45zł/os dorosłej i 25zł dziecko do 12 lat. Na sali jadalnej podajemy własnoręcznie przygotowywaną pizzą z pieca, którą można zamówić z menu po za posiłkami Dom Wczasowy "Jaś" zlokalizowany jest w malowniczej, spokojnej i najstarszej dzielnicy miasta - Szklarskiej Porębie Dolnej przy węźle Karkonoskich szlaków turystycznych. Obiekt składa się z dwóch budynków położonych na przeciw siebie (łącznie ok. 80 miejsc noclegowych), w których do Państwa dyspozycji pozostaje: Elegancka jadalnia Gustowna sala kominkowa Stół do ping-ponga, piłkarzyki, dart Sala zabaw dla maluchów z grami planszowymi i edukacyjnymi Miejsce na grilla i duże ognisko Duży, ogrodzony, bezpłatny parking (m.in. miejsce na autokar) Recepcja - mapy, przewodniki, ulotki oraz wszelka informacja o regionie i atrakcjach turystycznych PUB "SKARBIEC WALOŃSKI" - miejsce o niesamowitym klimacie XVIII-wiecznych piwnic łukowych i podświetlanych dekoracji solnych. W barze bezpłatne WI-FI i TV 42". Serwujemy rozgrzewające drinki, grzane "po walońsku" wino z przyprawami, kawę i herbatę "z prądem" a także piwa regionalne i doskonałe piwa czeskie! GWARANTUJEMY DOMOWE, SMACZNE I OBFITE POSIŁKI, PRZYJAZNY KLIMAT ORAZ OBSŁUGĘ, CIEPŁE I PRZYTULNE POKOJE! :-) Aktualne warunki narciarskie sprawdzicie Państwo tutaj: http://sudetylift.com.pl/zima/kamery

показать больше »
Majówka 2018 - Dom Wczasowy Jaś

Majówka 2018

В силе до 2018-05-06

от 300 zł до 440 zł Всего (за все)

MAJÓWKA 2018 Zapraszamy Państwa do spędzenia z nami DŁUGIEGO WEEKENDU MAJOWEGO! Przygotowaliśmy dla Państwa atrakcyjną ofertę, obejmującą cztery noclegi w naszym Ośrodku, smaczne i obfite wyżywienie, bogatą ofertę naszego Pubu – „Skarbiec Waloński” oraz liczne zniżki i gratisy! CENNIK „MAJÓWKA” 28.04.2018 - 06.05.2018 ( MIN. 4 NOCLEGI): 440 zł/os. – w pokoju 2 os. pakiet 4 noclegi (5 dni), każda kolejna doba TYLKO 85 zł/os. z wyżywieniem 420 zł/os. – w pokoju 3 os. pakiet 4 noclegi (5 dni), każda kolejna doba TYLKO 85 zł/os. z wyżywieniem 400 zł/os. – w pokoju 4 os. pakiet 4 noclegi (5 dni), każda kolejna doba TYLKO 85 zł/os. z wyżywieniem Dzieci do lat 10 – 300 zł/os. (przy min. 2 dorosłych osobach w pokoju.) Każda kolejna doba – 60 zł z wyżywieniem Dzieci do lat 3 śpiące z rodzicami – 30 zł dziennie Dwoje dzieci w wieku 0-3 lat w 1 rodzinie traktowane są jak 1 dziecko w wieku 3-10 lat Wypożyczenie łóżeczka turystycznego dla dziecka – 50 zł za cały pobyt Możliwość wypożyczenia bezpłatnie wanienki i krzesełka do karmienia dziecka Zwierzak - 50 zł jednorazowo za cały pobyt WYKUP KOLEJNĄ, PIĄTĄ DOBĘ POBYTU ZA 85 ZŁ - A BILET WSTĘPU DLA CAŁEJ RODZINY DO AQUAPARKU „TERMY CIEPLICKIE” - OTRZYMASZ GRATIS! PAKIET „MAJÓWKA” ZAWIERA: Wybrany termin (minimum 4 noclegi) w pokoju z łazienką, czajnikiem, internetem WI-FI Obfite śniadania szwedzki stół w godzinach 07:30 - 09:30 Pyszne obiadokolacje szwedzki stół z napojem serwowane w godzinach 17:00 - 19:00 Bilet wstępu do Huty Kryształu „JULIA” (dojazd we własnym zakresie) 01.05 animacje dla najmłodszych Gości - 2 godziny zabawy z profesjonalnymi animatorami! Wieczory w „Skarbcu Walońskim”- Pubie Solnym na terenie obiektu w XVIII-wiecznych piwnicach łukowych z 500 kg podświetlanej soli. Zapraszamy na regionalne i czeskie piwo, Grzaniec Waloński, herbatę i kawę po góralsku oraz orzeźwiające drinki! Dodatkowe zniżki i bonusy dla Gości w naszym Ośrodku: Zniżka na bilety do Aquaparku Termalnego „Termy Cieplickie” - 10% Zniżka na bilety do „Western City” - 10% Zniżka na bilety do „Żelaznego Tygla Walońskiego” – 10% Zniżka na bilety do „Dinoparku” - 15% Zniżka na bilety do Groty Solnej "Żupa" - 20% TYLKO U NAS możliwość skorzystania z relaksacyjnego masażu hawajskiego "PELOHA" lub "LOMI LOMI NUI" z 10% rabatem! (konieczna wcześniejsza rezerwacja) Organizujemy dla Państwa fakultatywne, zagraniczne wycieczki autokarowe z przewodnikiem (wyjazd i powrót na teren Ośrodka) – Praga, Drezno, Skalne Miasto, Szwajcaria Saksońska! Dom Wczasowy "Jaś" zlokalizowany jest w malowniczej, spokojnej i najstarszej dzielnicy miasta - Szklarskiej Porębie Dolnej przy węźle Karkonoskich szlaków turystycznych (m.in. dwie trasy Szlaku Walońskiego czy Magiczny Szlak Ducha Gór). Obiekt składa się z dwóch budynków położonych na przeciw siebie (łącznie ok. 80 miejsc noclegowych), w których do Państwa dyspozycji pozostaje: Elegancka jadalnia Sala kominkowa ze sprzętem grającym Stół do ping-ponga i profesjonalne piłkarzyki, dart Sala zabaw dla maluchów z grami planszowymi i edukacyjnymi Boisko do siatkówki (sprzęt sportowy na wyposażeniu ośrodka) Boisko do piłki nożnej Plac zabaw dla dzieci - huśtawki, zjeżdżalnia i piaskownica z zabawkami a także trampolina! Miejsce na grilla i duże ognisko Duży, ogrodzony, bezpłatny parking (m.in. miejsce na autokar) Recepcja - mapy, przewodniki, ulotki oraz wszelka informacja o regionie i atrakcjach turystycznych PUB "SKARBIEC WALOŃSKI" - miejsce o niesamowitym klimacie XVIII-wiecznych piwnic i dekoracji solnych. W barze serwujemy alkohole świata, drinki, Grzaniec Waloński, piwa regionalne a także rewelacyjne piwa czeskie! Na sali jadalnej serwujemy własnoręcznie wyrabianą pizzę z pieca, którą można zamówić z menu po za standardowymi posiłkami GWARANTUJEMY DOMOWE, SMACZNE I OBFITE POSIŁKI, PRZYJAZNY KLIMAT ORAZ OBSŁUGĘ I PRZYTULNE POKOJE! Cena nie zawiera opłaty klimatycznej do Urzędu Miasta w wysokości 2,20 zł/os. za dzień pobytu. Nie ma możliwości rezygnacji z którejkolwiek z części pakietu. Przydział pokoi zależy od struktury pokoi w danym budynku oraz dostępności miejsc na dzień sprzedaży. Klient jest zobowiązany do wypełnienia warunków płatności za dokonaną rezerwację również w przypadku zmniejszenia liczby uczestników lub skrócenia czasu pobytu. W Ośrodku płatności przyjmujemy wyłącznie gotówką.

показать больше »
Kolonie - Dom Wczasowy Jaś

Kolonie

Постоянное предложение

65 zł за 1 человека

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i zapraszamy do zapoznania się z warunkami dla grup dzieci i młodzieży na okres wakacji 2018 r. CENNIK: 65 zł/osobodzień w pokoju z łazienką. Cena zawiera: 1 nocleg, śniadanie, obiad z podwieczorkiem (deserem) i kolację (opcjonalnie zamiast kolacji prowiant). W przypadku większych grup/dłuższych pobytów możliwość negocjacji ceny. Dodatkowe posiłki - tylko śniadanie 10 zł/os, tylko obiad 13 zł/os, tylko kolacja 10 zł/os, cena prowiantu zależy od ustaleń co ma być w zestawie. PODANE CENY SĄ CENAMI BRUTTO. WYSTAWIAMY FAKTURY VAT. Podane ceny nie dotyczą grup sportowych. Grupa sportowa + 5 zł/os. WARUNKI POBYTOWE: Ośrodek dysponuje ponad 80 miejscami noclegowymi w dwóch obiektach w odległości 30 m od siebie (52+28 miejsc). Każdy pokój z łazienką, czajnik elektryczny, internet WI-FI, dostęp do lodówki, szklanki. Pokoje 2, 3 oraz 4 osobowe. Obiekt z 52 miejsami spełnia wymagania organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. WYŻYWIENIE: Ośrodek posiada stołówkę na miejscu i prowadzi całodzienne wyżywienie. Serwujemy domowe posiłki – tradycyjne polskie obiady. Uwzględniamy również preferencje osób na diecie lub wegetarian. Godziny wydawania posiłków zależą do Państwa, my się przystosowujemy do planów organizacyjnych. Śniadanie i kolację dla grupy wydajemy w formie szwedzkiego stołu. Obiad/obiadokolacja to pełny dwudaniowy obiad tj. zupa i drugie danie (tradycyjne), kompot i drobny deser np. owoc, ciastko itp. Istnieje możliwość zabierania suchego prowiantu za kolację. OŚRODEK: Do Państwa dyspozycji pozostaje duża sala z kominkiem wyposażona w sprzęt grający (możliwość organizowania dla dzieci dyskotek oraz zajęć gimnastycznych, tanecznych, językowych itp.) oraz stół do ping- ponga i piłkarzyki (płatne). Na recepcji ulotki, sprzedaż map, przewodników. Chętnie udzielimy wszelkich potrzebnych informacji o mieście/regionie. Ponadto bez dodatkowych opłat przygotujemy Państwu plan pobytu, pomożemy w organizacji wycieczek tzn. weźmiemy na siebie takie sprawy organizacyjne jak wynajem przewodnika, zorganizowanie wycieczki po Szklarskiej Porębie, Kotlinie Jeleniogórskiej, lub zagranicznej własnym lub wynajętym autokarem. Ośrodek dysponuje również dużym terenem, co pozwala Państwu na zorganizowanie sobie we własnym zakresie, lub przez nas, ogniska z pieczeniem kiełbasek, lub grilla, zabaw i gier. Na terenie obiektu boisko do siatkówki i piłki nożnej (nieprofesjonalne), plac zabaw dla dzieci, dużo zieleni i miejsca do zorganizowania zajęć na świeżym powietrzu. Parking bezpłatny – również dla autokarów. Na terenie ośrodka znajduje się również klimatyczny Bar "Skarbiec Waloński" z napojami, a na sali jadalnej podajemy własnoręcznie przygotowywaną pizzą z pieca, którą można zamówić z menu. W obiekcie znajduje się sala zabaw dla młodszych dzieci, stół do ping-ponga, płatne piłkarzyki, możliwość wypożyczenia piłek, badmintona, skakanek, gier planszowych, darta. OKOLICA: W pobliżu ośrodka przebiegają łagodne szlaki, co pozwala na spacery po lesie; zwiedzanie takich miejsc jak Wodospad Szklarki (oddalony ok. 20 min spacerem), Złoty Widok, Chybotek, Muzeum V. Hoffmana, Zbójeckie Skały, Zakręt Śmierci, Lipa Sądowa, Chata Walońska, Muzeum Ziemi i Minerałów, Muzeum Energetyki Jeleniogórskiej, najstarsza kaplica w Szklarskiej Porębie z XVII w, dom pisarzy – braci Gerharda I Carla Hauptmannów (obecnie siedziba Muzeum Karkonoskiego), itp. Obiekt położony jest w cichej okolicy Szklarskiej Poręby (Szklarska Poręba Dolna to najstarsza część miasta), przy nowo otwartym Szlaku Walońskim. Usytuowanie obiektu pozwala na wypoczynek i daje możliwość skorzystania z tutejszego klimatu, ale jednocześnie zapewnia prosty dojazd dla autokaru. Położenie poza ścisłym centrum miasta oraz ogrodzony teren doceniają szczególnie organizatorzy wyjazdów grupowych, ponieważ w pobliżu ośrodka nie ma bezpośredniego zagrożenia ze strony ruchu ulicznego, dzieci również nie wymykają się do miasta pod nieuwagę opiekunów. Z drugiej strony w niewielkiej odległości do ośrodka (ok. 7 min drogi) są sklepy ogólnospożywcze. Najbliższe baseny kryte znajdują się ok. 20 min spacerem od ośrodka (jeden to kompleks basen + sauna parowa I fińska + bicze wodne+ jaccuzi+ zjeżdżalnia I brodzik dla maluchów oraz SPA – hotel „Las”, drugi to tylko basen – Centrum „KRUS”). W tej samej odległości jest również mikroklimatyczna jaskinia solna „Żupa”, gdzie nasi Goście posiadają 20% upust na usługi (leczenie nerwic, astmy, alergii, relaks, koloroterapia itp.). Odległość od PKS – 2 przystanki 5 i 10 min spacerem, PKP ok. 15 min spacerem , Kościół – ok. 7 minut spacerem. DINOPARK 20 MINUT SPACEREM! Na miejscu można kupić z 10% zniżką bilety do Term Cieplickich oraz do Dinoparku i Huty Julia. Boisko z programu "Blisko Boisko" z placem zabaw - ok. 10 min spacerem. SERDECZNIE ZAPRASZAMY! Zapewniamy pobyt w przyjaznej atmosferze :-)

показать больше »
Grupy zorganizowane osób dorosłych - Dom Wczasowy Jaś

Grupy zorganizowane osób dorosłych

Постоянное предложение

от 85 zł за 1 человека

GRUPY ZORGANIZOWANE OSÓB DOROSŁYCH Zapraszamy do zapoznania się z warunkami dla pobytów grupowych osób dorosłych w 2017-2018 r (pobyt poza Świętami i długimi weekendami) CENNIK: Po za ofertami specjalnymi (Święta, ferie, długie weekendy) 85 zł/os. za dobę – w cenie śniadanie szwedzki stół i dwudaniowa obiadokolacja z napojem! W sezonie grzewczym +5 zł/osoba Zakwaterowanie wyłącznie w pokojach 2 os. 90 zł/osoba Kierowca - pobyt gratis (przy min. 20 os.) Pobyt na 1 nocleg + 5 zł/os. Dieta specjalistyczna + 10 zł/os. Podane ceny nie zawierają odprowadzanej do Urzędu Miasta opłaty miejscowej w wysokości 2,20zł od osoby za dzień pobytu. PODANE CENY SĄ CENAMI BRUTTO. WYSTAWIAMY FAKTURY VAT. Zniżki i bonusy dla Państwa w naszym Ośrodku: Zniżka na bilety do Aquaparku termalnego „TERMY CIEPLICKIE” – 10% Zniżka na bilety do „Western City” - 10% Zniżka na bilety do „Żelaznego Tygla Walońskiego” - 15% Zniżka na bilety do Groty Solnej "Żupa" - 20% Zainteresowanym pomagamy w organizacji jednodniowych wycieczek zagranicznych – Praga, Skalne Miasto, Drezno, Liberec Aquapark, Czeski Raj i po okolicy (Książ – Krzeszów, Śnieżka, Karpacz) itp. WARUNKI POBYTOWE Pokoje z pełnym węzłem sanitarnym (tzn. w każdym pokoju znajduje się łazienka, a w niej: prysznic, umywalka i toaleta), na wyposażeniu pokoju znajduje się także czajnik elektryczny oraz szklanki, na korytarzu lodówka i talerze, sztućce. Pokoje 2,3,4 osobowe, 80 miejsc w 2 budynkach zlokalizowanych naprzeciw siebie (20 m) 52+28 miejsc. Internet WI-FI w obu obiektach. WYŻYWIENIE Stołówka na miejscu Nasze posiłki są smaczne i obfite Przygotowujemy tylko tyle posiłków, ile jest zamówionych - gwarancja świeżości! Wiele wyrobów m.in. kompoty, pasztety, pierogi, oraz ciasta są domowej roboty – nasz Szef Kuchni gwarantuje doskonały smak! Uwzględniamy życzenia osób na diecie i wegetarian Godziny wydawania posiłków przystosowujemy do Państwa planów pobytowych Składniki użyte do przygotowania potraw pochodzą od sprawdzonych przez nas dostawców i są wysokiej jakości Na sali jadalnej podajemy własnoręcznie przygotowywaną pizzą z pieca, którą można zamówić z menu po za posiłkami Śniadanie - wydawane jest w formie szwedzkiego stołu - potrawy na stole są cały czas uzupełniane. Obiadokolacja - to tradycyjny, polski, dwudaniowy obiad (zupa + drugie danie) z napojem. Na terenie obiektu w XVIII-wiecznych piwnicach łukowych znajduje się również pub solny „Skarbiec Waloński” o niesamowitym klimacie, z telewizorem LCD 42". W barze serwujemy kawę i herbatę "po góralsku", regionalne piwa polskie oraz doskonałe piwa czeskie a także mocniejszy alkohol - wódki, drinki, grzane wino "po Walońsku". Skarbiec przyozdabia 500 kg podświetlonej soli-sól jonizuje powietrze i ma działanie zdrowotne! OBIEKT I OKOLICA Infrastruktura ośrodka to dwa budynki zlokalizowanych na przeciw siebie, w których do dyspozycji Gości pozostaje jadalnia oraz sala kominkowa, stół do tenisa stołowego oraz profesjonalne "piłkarzyki". Na recepcji istnieje możliwość zaopatrzenia się w ulotki, mapy, przewodniki i inne informacje o mieście/regionie. Świetna lokalizacja dla osób szukających ciszy i spokoju, spacerowiczów, na węźle pieszych szlaków turystycznych (m.in. Szlak Waloński, Magiczny Szlak Ducha Gór) i trasach rowerowych. Najstarsza dzielnica miasta – Szklarska Poręba Dolna, to miejsce najsilniej związane z historią tutejszego osadnictwa, bogate w atrakcje turystyczne. W pobliżu znajdują się m.in.: Lipa Sądowa, Złoty Widok, Chybotek, Muzeum V. Hoffmana, Żelazny Tygiel Waloński, Zbójeckie Skały, sztolnie, Zakręt Śmierci, Muzeum Ziemi, Czerwona Jama, Muzeum Energetyki, Chata Walońska, Leśna Huta, Dinopark czy Wodospad Szklarki (20 minut pieszo!). Najbliższy basen (kompleks z saunami i biczami wodnymi, solarium, jacuzzi) i SPA w hotelu „Las”-15 minut spacerem. Z pobliskiej stacji PKP można dojechać koleją do Harrachova. Na wezwanie można skorzystać z usług busa dowożącego Gości do wybranych miejsc. W razie konieczności wynajmiemy dla Państwa również przewodnika, autokar, lub tez ułożymy interesujący plan pobytu. Jesteśmy w kontakcie z firmami organizującymi gry i zabawy integracyjne - paintball, quady, spływy pontonowe, wycieczki rowerowe, tyrolkę, pokazy barmańskie, iluzjonistyczne, sztuki cyrkowej itp. Spełniamy wszelkie warunki, aby moc Państwu uprzyjemnić pobyt poprzez zorganizowanie imprez towarzyszących stylu bankiet, wieczorek taneczny z poczęstunkiem, itp. (Posiadamy wieloletnie doświadczenie w organizowaniu takich imprez jak przyjęcia, wesela, bankiety itp.) Cena imprezy zależy od ustalonego wspólnie menu, oraz tego czy życzycie sobie Państwo, aby wynająć kogoś, kto będzie grał na imprezie, czy sami zadbacie o oprawę muzyczną. Przykładowe menu na bankiet: 1. Jajko w sosie tatarskim 2. Śledź w oleju 3. Galaretka z nóżek 5. Półmisek wędlin (kilka rodzajów), ser żółty, chleb 6. Ogórek kiszony, pomidor 7. Sałatka wiosenna lub makaronowa 8. Krokiet + barszcz czerwony lub bigos 9. Kawa, herbata 10. Dodatki Orientacyjna cena 50zł/os za salę, obsługę i konsumpcję. Oczywiście menu podlega Państwa sugestiom, lub przygotowywane jest pod Państwa wytyczne. Opcjonalnie jest możliwość zorganizowania ogniska - propozycje: Kiełbaska, dodatki - 10 zł/os. Kiełbaska, boczek, surówka, żurek, dodatki - 40 zł/os. Kiełbaska, boczek, kaszanka, surówka, dodatki - 40 zł/os. Karczek z grilla, kiełbaska, boczek, kaszanka, surówka, żurek, dodatki - 45 zł/os. Karczek z grilla, kiełbaska, kaszanka, boczek, surówka, smalec, ogórek kiszony, żurek, dodatki - 50 zł/os. Karczek z grilla, kiełbaska, surówka, zupa gulaszowa, dodatki - 50 zł/os. Pstrąg z grilla, karczek z grilla, kiełbaska, surówka, dodatki - 55 zł/os. Pieczone prosię z kaszą ok. 17 kg, surówka, karczek z grilla, bigos, dodatki - 60 zł/os. (min. 20 os.) Dodatki: tj. chleb, ketchup, musztarda, chrzan, cytryna do ryby, itp. Alkohol i napoje we własnym zakresie lub za dopłatą po stronie Ośrodka. Polecamy! beczkę świeżego, czeskiego piwa "Skalak" - piwo jasne, półciemne lub ciemne. Doskonaly dodatek do Państwa ogniska! Beczka już od 30 l. Oczywiście możecie Państwo również skomponować swój zestaw, który wycenimy i przygotujemy. GWARANTUJEMY DOMOWE, SMACZNE I OBFITE POSIŁKI, PRZYJAZNY KLIMAT ORAZ OBSŁUGĘ, WYGODNE I PRZYTULNE POKOJE!

показать больше »
Grupy dzieci i młodzieży - Dom Wczasowy Jaś

Grupy dzieci i młodzieży

Постоянное предложение

от 65 zł за 1 человека

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i zapraszamy do zapoznania się z warunkami dla grup dzieci i młodzieży w sezonie 2017-2018 r. CENNIK: Pobyt 2 noce i więcej: 65 zł/osoba – cena zawiera 1 nocleg z pościelą, śniadanie szwedzki stół i dwudaniową obiadokolację z napojem. Cena na 1 noc: + 3 zł/osoba Pobyt z 3 posiłkami: + 7 zł/osoba Na 15 uczestników przyjmujemy 1 opiekuna gratis. Dieta specjalistyczna +10 zł dziennie/os. PODANE CENY SĄ CENAMI BRUTTO. WYSTAWIAMY FAKTURY VAT. Podana cena nie dotyczy grup sportowych. Grupa sportowa + 5 zł/os. Dodatkowo: Samo śniadanie 9zł/osoba, obiad/obiadokolacja 13zł/osoba, kolacja 10zł/osoba Ognisko z kiełbaskami + dodatki(chleb, musztarda, keczup, talerzyki i sztućce jednorazowe) - 10zł/osoba. (organizacja ośrodka) Ognisko - 4 zł/osoba (organizacja własna) Dodatkowe zniżki i bonusy dla grupy: Zniżka na bilety do Aquaparku Termalnego „TERMY CIEPLICKIE” – 10% Zniżka na bilety do „Western City” - 10% Zniżka na bilety do „Żelaznego Tygla Walońskiego” - 15% Zniżka na bilety do „Dinoparku” - 15% Zniżka na bilety do Groty Solnej "Żupa" - 20% Zniżka na bilety do Huty Kryształu "Julia" - 20 % WARUNKI POBYTOWE Ośrodek dysponuje 80 miejscami noclegowymi w dwóch obiektach zlokalizowaych obok siebie: 53 miejsca + 28 miejsc w odleglości 30 m między obiektami. Wszystkie pokoje z łazienkami, na wyposażeniu: Czajnik elektryczny, dostęp do lodówki, szklanki, Internet Wi-Fi. Pokoje 2,3 i 4 osobowe. WYŻYWIENIE Ośrodek posiada stołówkę namiejscu (60 miejsc) i prowadzi całodzienne wyżywienie. Serwujemy domowe posiłki – tradycyjne polskie obiady. Uwzględniamy również na diecie lub wegetarian. Godziny wydawania posiłków zależą do Państwa, my się przystosowujemy do planów organizacyjnych. Śniadanie i kolacja dla grupy wydawane jest w formie szwedzkiego stołu (minumum 2 posiłki na ciepło do wyboru). Obiad/obiadokolacja to pełny dwudaniowy obiad tj. zupa i drugie danie (tradycyjne), kompot. Istnieje możliwość zabierania suchego prowiantu za śniadanie/kolację. Na terenie ośrodka znajduje się również klimatyczny Bar "SKARBIEC WALOŃSKI" z napojami, a na sali jadalnej podajemy własnoręcznie przygotowywaną pizzą z pieca, którą można zamówić z menu. OŚRODEK Do Państwa dyspozycji pozostaje duża sala z kominkiem wyposażona w sprzęt grający i oświetleniowy (możliwość organizowania dla dzieci dyskotek oraz zajęć gimnastycznych, tanecznych, itp.) Na sali także stół do ping- ponga oraz profesjonalne piłkarzyki (płatne - 1 gra = 2 zł). Na recepcji sprzedaż map,przewodników oraz ulotki o atrakcjach z całego regionu. Chętnie udzielimy wszelkich potrzebnych informacji o mieście/regionie. Ponadto bez dodatkowych opłat przygotujemy Państwu plan pobytu, pomożemy w organizacji wycieczek, tzn. weźmiemy na siebie takie sprawy organizacyjne jak wynajem przewodnika, zorganizowanie wycieczki po Szklarskiej Porębie, Kotlinie Jeleniogórskiej, lub zagranicznej (Praga, Skalne Miasto, Drezno, Aquapark Liberec i inne) własnym lub wynajętym autokarem. Ośrodek dysponuje również dużym terenem, co pozwala Państwu na zorganizowanie sobie we własnym zakresie, lub przez nas, ogniska z pieczeniem kiełbasek, grilla, zabaw i gier. Posiadamy boisko do siatkówki i piłki nożnej – piłki na wyposażeniu ośrodka. Karta kwalifikacyjna obiektu aktualizowana jest co pół roku. Parking pod ośrodkiem bezpłatny - również dla autokarów. Na wezwanie można skorzystać z usług busa dowożącego gości do wybranych miejsc. OKOLICA I ATRAKCJE W pobliżu ośrodka przebiegają łagodne szlaki, co pozwala na spacery po lesie i zwiedzanie takich miejsc jak Wodospad Szklarki (oddalony ok. 20 min spacerem), Złoty Widok, Chybotek, Muzeum V. Hoffmana, Zbójeckie Skały, Zakręt Śmierci, Gruba Lipa, Chata Walońska, Muzeum Ziemi i Minerałów, Muzeum Energetyki Jeleniogórskiej, najstarsza kaplicaw Szklarskiej Porębie z XVII w., dom pisarzy – braci Gerharda i Carla Hauptmannów (obecnie siedziba Muzeum Karkonoskiego), itp. Obiekt położony jestw cichej okolicy Szklarskiej Poręby (Szklarska Poręba Dolna to najstarsza część miasta), przy nowootwartym Szlaku Walońskim. Usytuowanie obiektu pozwala na wypoczynek i daje możliwość skorzystania z tutejszego klimatu, ale jednocześnie zapewnia prosty dojazd dla autokaru. Położenie poza ścisłym centrum miasta oraz ogrodzony teren doceniają szczególnie organizatorzy wyjazdów grupowych, ponieważ w pobliżu ośrodka nie ma bezpośredniego zagrożenia ze strony ruchu ulicznego, dzieci również nie wymykają się do miasta. Natomiast w niewielkiej odległości od Ośrodka (5 min spacerem) są sklepy ogólnospożywcze. Najbliższe baseny kryte znajdują się ok. 15 min spacerem od ośrodka (jeden to kompleks basen + sauna parowa i fińska + bicze wodne, jaccuzi, zjeżdżalnia i brodzik dla maluchów oraz SPA – Hotel „Las”, drugi to basen pływacki – Centrum „KRUS” - 20 minut spacerem). W tej samej odległości jest również mikroklimatyczna jaskinia solna „Żupa”, gdzie nasi Goście posiadają 20% upustu na usługi (leczenie nerwic, astmy, alergii, koloroterapia, itp.). W kilka minut spacerem można się również dostać do nowo powstałego, bezpłatnego miejskiego obiektu sportowego "Orlik". Odległość od PKS – 2 przystanki 5 i 10 min spacerem, BUS - pod Ośrodkiem, PKP - ok. 15 min spacerem, Kościół – ok. 5 minut spacerem. D.W. Jaś współpracuje z wieloma organizatorami gier i zabaw, które mogą uatrakcyjnić Państwa pobyt – m.in.: spływy pontonowe, przejażdżki quadami, rowerami, kuligi, snow tubing, pokazy sztuki cyrkowej, pokazy iluzjonistyczne, gry terenowe, itp. GWARANTUJEMY DOMOWE, SMACZNE I OBFITE POSIŁKI, PRZYJAZNY KLIMAT ORAZ OBSŁUGĘ, WYGODNE I PRZYTULNE POKOJE!

показать больше »
 • Jan K-G (Jan)

  Jan K-G

  Добавлено: 2 sierpnia 2015 14:34

  Bardzo dobre miejsce dla zmotoryzowanych jako baza wypadowa do wędrówek po Karkonoszach. Atrakcyjne ceny, zadbane pokoje. Do dyspozycji turystów czajnik elektryczny w pokoju. W cenie pobytu sycące śniadanie ze szwedzkim stołem. Dokoła domu zadbane otoczenie, miejsce na ognisko, boisko do siatkówki, klimatyczny pub/pizzeria. Sympatyczni właściciele, zaangażowani w to co robią. Polecają Aneta i Jan @ Gdynia!

  Ocena:

  5/5Подробности оценки
  Цена по отношению к предложению
  5/5
  Удобства и оборудование
  5/5
  Дополнительные предложения и развлечение
  5/5
  Локализация
  5/5
Показать больше оценок »

Zapytaj o wolne miejsca

от 40 zł за 1 человека

Доступные места для ночлега:

Pokój 2-osobowy z ванной комнатой80 zł до 110 zł за комнату
Internet WiFi
Спросите о свободных местах
Добавить в корзину

Дополнительная информация:

Стоимость питания: śniadania i obiadokolacje (HB)

Доступное платное питание

śniadania i obiadokolacje (HB)от 35 zł до 45 zł

Мы принимаем домашних животных (cena za zwierzę: 30 zł)